Styrelsen 2024

Ordförande: Thomas Wester

Vice-ordförande: Jenny Helsing

Sekreterare: Stina Brors

Kassör: Roland Skata

Övriga: Christian Ståhlberg, Christer Johansson, Linda Ohls, Johanna Erikson