Styrelsen 2021

Ordförande: Thomas Wester

Vice-ordförande: Per-Erik Krooks

Sekreterare: Jenny Helsing

Kassör: Roland Skata

Övriga: Stina Brors, Christian Ståhlberg, Christer Johansson