För den som vill njuta av naturomgivningen i byn finns möjlighet att utnyttja vandringsleden som upprätthålls av föreningen.

Vandringsleden på ungefär 3,5 kilometer anlades i slutet av 1980-talet av Lars Hannus och restaurerades av föreningen sommaren 2014. Ungefär halvvägs finns en rastplats med bordsgrupper där man kan pausa och njuta av lugnet.

Till vandringsleden hittar man med hjälp av skyltning från Lotlaxvägen och själva leden är utmärkt i terrängen med band och pilar. Leden går ställvis genom svår terräng så hela sträckan är inte tillgänglig med exempelvis barnvagn, men till rastplatsen kommer man utan problem.

Parkering sker vid Lotlax bygård (Lotlaxvägen 426). Därifrån kommer man lätt till vandringsleden

Föreningen önskar att alla besökare respekterar naturen och inte lämnar skräp efter sig i terrängen.