Om oss

 

Hembygdsföreningen Framstegsvännerna är verksam i Lotlax by i Vörå kommun. Föreningens syfte är att, genom evenemang och liknande, fungera som en samlande punkt för byns invånare, främja byns utveckling samt fungera som en bro mellan generationerna.

Föreningens mål är också att bevara och lyfta fram hembygdens kultur i byn samt föra dokumentation över byns historia.