Besöksadress:
 
Kontaktperson:

c/o Thomas Wester

Lotlaxvägen 520

66600 Vörå

tfn: 044 358 15 16

Faktureringsadress:

c/o Roland Skata

Vesterbackan 21

66600 Vörå

epost: lotlaxbyaforening[a]gmail.com

Kontaktformulär

Skriv siffran 6 med bokstäver: