Årsmöteskallelse

14.03.2024 kl. 13:23
Hembygdsföreningen ordnar sitt stadgeenliga årsmöte.

Mötet hålls torsdagen den 21.3.2024 på Byagården med start klockan 18.00.

Alla bybor hjärtligt välkomna

Styrelsen