Årsmöteskallelse

22.03.2022 kl. 21:10

Hembygdsföreningen Framstegsvännerna i Lotlax r.f håller sitt stadgeenliga årsmöte måndagen den 4 april klockan 18.00 på Lotlax byagård.

Hjärtligt välkomna.

/Styrelsen

 

Föreningen