Styrelsen 2019:

Ordförande:

Christer Johansson

Vice ordförande:

Per-Erik Krooks

Sekreterare:

Thomas Wester

Kassör:

Roland Skata

Övriga medlemar:

Jenny Helsing

Johanna Emas-Helsing

Christian Ståhlberg