Hembygdsföreningen Framstegsvännerna i Lotlax r.f

Lotlaxvägen 426, Vörå

Kontaktperson:

Christer Johansson

Sandasvägen 69

66600 Vörå

tfn: 040 530 40 33

e-post: lotlaxbyaforening[a]gmail.com